คุณแม่สมพิศ  แซ่อิ๊ว     ร้านยืนยงฟาร์มาซี เมืองชลบุรี           ชมรมฯร่วมเป็นเจ้าภาพ          เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2554
    คุณแม่ซกเฮียง แซ่จึง (สินธุวงษ์)       ร้านโชคชัยฟาร์มาซี   พนัสนิคม            ชมรมฯร่วมเป็นเจ้าภาพ             เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2555
            คุณแม่ประพัฒน์ ศิริมาก      ร้านสว่างเภสัช นาจอมเทียน สัตหีบ               ศาลาวัดนาจอมเที่ยน          เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556
              คุณพ่อซุยเซียม แซ่ตั้ง          ร้านบ้านยาเภสัช    สัตหีบ         ชมรมฯร่วมเป็นเจ้าภาพ        เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2556
      คุณแม่เง็กเกียง กอศิริวลานนท์         ร้านศิริโอสถ สัตหีบ            ชมรมร่วมเป็นเจ้าภาพ            เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2556
                   คุณธานี ชินวรปัญญา           ร้านทวีวัฒน์โอสถ  นาเกลือ                    ชมรมร่วมเป็นเจ้าภาพ    วัดช่องลม เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2556
          คุณแม่สุวรรณี พรรัตน์ศรีกุล

       ร้านพิฆเณศวร์เภสัช

        ชมรมร่วมเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 15 .ก.ค.2558
        คุณวิทศ์ชัย ว่องทศวัสดิ์            ร้านวิทย์ชัยฟาร์มาซี   บ้านบึง              ชมรมร่วมเป็นเจ้าภาพ        เมื่อวันที่ 10 ก.ย.2558
     คุณแม่ยวง เปี่ยมเบี้ย       ร้านสกุลเปี่ยมฟาร์มาซี พัทยา          ชมรมฯร่วมเป็นเจ้าภาพ ที่วัดห้วยใหญ่ 15 ก.พ.2559
คุณพ่อสมนึก กิตติคุณ ร้านสมนึกเภสัช ชลบุรี ชมรมร่วมเป็นเจ้าภาพ ที่วัดนอก เมื่อ 29 มิ.ย.2559
คุณพ่อกิตติ ไตรทิพยวรากุล ร้านกิตติฟาร์มาซี ชลบุรี ชมรมร่วมเป็นเจ้าภาพ ที่วัดพระยาทำ เมื่อ 2 ธ.ค.2559
คุณแม่วีณา สุพตานนท์ รัานชัยพรเภสัช บางเสร่ สัตหีบ ชมรมร่วมเป็นเจ้าภาพ ที่วัดบางเสร่ใน เมื่อ 17 พ.ค.2560
คุณพ่ออนันต์ ภิญโย ร้านพรเทพฟาร์มาซี (เขาไม้แก้ว) ชมรมร่วมเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2560
คุณแม่รัชนี เทพาวัฒนาสุข ร้านเมืองชลฟาร์มาซี ชลบุรี ชมรมร่วมเป็นเจ้าภาพ ที่วัดนอก เมื่อ 23 ก.ย.2560
<<< BACK หน้าทีแล้ว